2050 arbetar för goda affärer på en planet i balans. Vi hjälper våra uppdragsgivare till ökad hållbarhet och lönsamhet genom analys, kommunikation och affärsutveckling. Vi verkar i gränslandet mellan politik, forskning och näringsliv.

”…we’re the first generation to feel the impact of climate change, we’re the last generation that can do something about it.”

– Barack Obama

2050 arbetar för goda affärer på en planet i balans. Vi hjälper våra uppdragsgivare till ökad hållbarhet och lönsamhet genom analys, kommunikation och affärsutveckling. Vi verkar i gränslandet mellan politik, forskning och näringsliv.

Hållbara företag är morgondagens vinnare

2050 arbetar för goda affärer på en planet i balans. Vi hjälper våra uppdragsgivare till ökad hållbarhet och lönsamhet genom analys, kommunikation och affärsutveckling. Vi verkar i gränslandet mellan politik, forskning och näringsliv.

Goda affärer på en planet i balans

Aktuellt

Blogg: Byggvaruhandelns väg mot hållbarhet

De stora bygg- och fastighetsbolagen samt offentlig verksamhet ställer allt hårdare hållbarhetskrav på sina leverantörer för att kunna nå upp till sina mål om minskade utsläpp. Dessutom är drygt 9 av 10 proffskunder beredda att betala mer för hållbara byggmaterial. Trots detta har endast ett fåtal byggvaruhandlare insett affärsvärdet av sitt hållbarhetsarbete.

Blogg: I skuggan av plastpåsarna – lunchtankar

Att butiker och restauranger nu äntligen tar stegen för att minska användningen av plastpåsarna är ett viktigt framsteg. Plastpåsarna har länge sett som en nödvändighet för kunderna att kunna få med sig sina varor och det har funnits många svårigheter med att finna alternativ till dem. All den plast som fortfarande används dagligen för engångsartiklar gör dock problemet med plastpåsar relativt försumbart.

Blogg: Så kan Sverige gå mot positiv klimatpåverkan – energiinnovationer ger lösningarna

Handlingsutrymmet för att begränsa klimatförändringarna minskar och för att klara Parisavtalet kommer negativa utsläpp med stor sannolikhet att behövas. Med negativa utsläpp menas att koldioxid tas bort från atmosfären, t ex genom att plantera mer träd som tar upp koldioxid, eller använda tekniker som tar koldioxid direkt från luften och lagrar den (s k Direct Air Capture).

Läs mer

Kalender

20 Oct 2017

Frukostmöte i Linköping 20 oktober: Tuffa klimatmål - hot eller möjlighet?

Klimatkraven på svenska företag ökar till följd av både politiska regleringar och förändrade omvärl…

Fler evenemang
Aktuellt

Aktuellt

Vill du vara uppdaterad inom det senaste inom hållbarhet, klimat och miljö kopplat till nya affärsmöjligheter? Eller vill du veta hur politiken kan utformas för öka tempot i den gröna omställningen? Då får du gärna inspireras av 2050-bloggen eller besöka våra seminarier och frukostmöten.

Rapporter

Rapporter

Tryck på läs mer för att se våra rapporter

Vad vi gör

Vad vi gör

Vi på 2050 har bred erfarenhet av miljö- och hållbarhetsarbetet; hur goda affärer skapas, hur ledningsgruppen kan se möjligheter i den nya gröna ekonomin, hur nätverk skapas och drivs, hur fotavtryck beräknas, hur utsläppsmål formuleras och uppnås, hur kompensation bäst utformas och hur frågorna kommuniceras och agendan sätts och genomdrivs, så att det som är bra för miljön och klimatet också är bra för affärerna.

-

Våra kunder

http://www.fortum.com/
http://hagainitiativet.se/
http://www.kappahl.com/
http://www.naturskyddsforeningen.se/
http://www.setragroup.com/
http://stenarecycling.se/
http://www.svenskakyrkan.se/
http://www.white.se/
http://www.biogasost.se/
http://www.newwave.se/
http://cleantechostergotland.se/
http://www.ltkalmar.se/
http://www.lofbergs.se/
http://www.vgregion.se/
http://www.taxistockholm.se/
http://vasakronan.se/
http://www.worldwildlife.org/
http://www.agroetanol.se/

Kontakta oss

2050
Västerlånggatan 28, 111 29, Stockholm
E-post: info@2050.se

Vilka är vi?

2050 arbetar för goda affärer på en planet i balans. Vi hjälper våra uppdragsgivare till ökad hållbarhet och lönsamhet genom analys, kommunikation och affärsutveckling. Vi verkar i gränslandet mellan politik, forskning och näringsliv.

Sociala medier