2050 arbetar för goda affärer på en planet i balans. Vi hjälper våra uppdragsgivare till ökad hållbarhet och lönsamhet genom analys, kommunikation och affärsutveckling. Vi verkar i gränslandet mellan politik, forskning och näringsliv.

”…we’re the first generation to feel the impact of climate change, we’re the last generation that can do something about it.”

– Barack Obama

2050 arbetar för goda affärer på en planet i balans. Vi hjälper våra uppdragsgivare till ökad hållbarhet och lönsamhet genom analys, kommunikation och affärsutveckling. Vi verkar i gränslandet mellan politik, forskning och näringsliv.

Hållbara företag är morgondagens vinnare

2050 arbetar för goda affärer på en planet i balans. Vi hjälper våra uppdragsgivare till ökad hållbarhet och lönsamhet genom analys, kommunikation och affärsutveckling. Vi verkar i gränslandet mellan politik, forskning och näringsliv.

Goda affärer på en planet i balans

Aktuellt

Näringslivets betydelse för SDG:erna

I slutet av juli avslutades FN:s politiska högnivåforum 2018 i New York. FN:s biträdande generalsekreterare Amina Mohammed konstaterade glädjande att framsteg gjorts på vissa områden, såsom mödra- och barnadödlighet, barnäktenskap, tillgång till elektricitet, global arbetslöshet och avskogning, men att framstegen generellt är för små för att vi ska kunna betrakta oss som i fas med den tidsplan som finns fram till 2030. Gjädjande är att näringslivets roll blir tydligare.

Blogg: den globala handeln och klimatet

Nyligen hemflyttad till Sverige slås jag av det stora engagemang jag möter i klimatfrågan och det bredare hållbarhetsarbetet. Detta gäller på snart sagt alla plan – från politiker och industriföreträdare till konsumenter och skattebetalare.

Blogg: Klimatomställningen är vår tids största affärsmöjlighet

“I am convinced that we are near a tipping point when it will no longer be possible to run a company in an unsustainable fashion. If you are not transitioning, no one will buy your products, no one will want to work for you and no one will want to invest in your company. This is about survival.” Detta sa Henrik Henriksson, vd för Scania i vår nya rapport "Nordic businesses on climate transition, competitiveness and growth – An interview study among leading businesses in the Nordics".

Läs mer

Kalender

02 Jul 2018

Almedalen 2 juli: Grönt som default – så blir gröna finanser det självklara valet

Trots stort behov och efterfågan kring gröna finanser finns det idag en brist på alternativ och få …

Fler evenemang
Aktuellt

Aktuellt

Vill du vara uppdaterad inom det senaste inom hållbarhet, klimat och miljö kopplat till nya affärsmöjligheter? Eller vill du veta hur politiken kan utformas för öka tempot i den gröna omställningen? Då får du gärna inspireras av 2050-bloggen eller besöka våra seminarier och frukostmöten.

Rapporter

Rapporter

Tryck på läs mer för att se våra rapporter

Vad vi gör

Vad vi gör

Vi på 2050 har bred erfarenhet av miljö- och hållbarhetsarbetet; hur goda affärer skapas, hur ledningsgruppen kan se möjligheter i den nya gröna ekonomin, hur nätverk skapas och drivs, hur fotavtryck beräknas, hur utsläppsmål formuleras och uppnås, hur kompensation bäst utformas och hur frågorna kommuniceras och agendan sätts och genomdrivs, så att det som är bra för miljön och klimatet också är bra för affärerna.

-

Våra kunder

http://www.fortum.com/
http://hagainitiativet.se/
http://www.kappahl.com/
http://www.naturskyddsforeningen.se/
http://www.setragroup.com/
http://stenarecycling.se/
http://www.svenskakyrkan.se/
http://www.white.se/
http://www.biogasost.se/
http://www.newwave.se/
http://cleantechostergotland.se/
http://www.ltkalmar.se/
http://www.lofbergs.se/
http://www.vgregion.se/
http://www.taxistockholm.se/
http://vasakronan.se/
http://www.worldwildlife.org/
http://www.agroetanol.se/

Kontakta oss

2050
Skeppsbron 32, 111 30, Stockholm
E-post: info@2050.se

Vilka är vi?

2050 arbetar för goda affärer på en planet i balans. Vi hjälper våra uppdragsgivare till ökad hållbarhet och lönsamhet genom analys, kommunikation och affärsutveckling. Vi verkar i gränslandet mellan politik, forskning och näringsliv.

Sociala medier