Ellen Einebrant

Konsult med mångårig erfarenhet av kommunikationsfrågor, opinionsbildning och affärsutveckling. Sedan april 2015 arbetar Ellen halvtid som inhyrd kommunikationschef hos Återvinningsindustrierna. Närmast kommer Ellen från en tjänst som PR-konsult på PR-byrån Westander där hon har arbetat med publicitetsskapande, medieträning och opinionsbildning. Tidigare har hon arbetat som politiskt sakkunnig för Kristdemokratiska kvinnoförbundet och som projekthandläggare för SIDA-finansierat demokratibistånd till Afrika. Ellen har en magisterexamen i statsvetenskap och en kandidatexamen i etik från Lunds universitet.

Tel: 0704-606 035
E-post: ellen.einebrant@2050.se