Ellen Einebrant

Konsult med mångårig erfarenhet av kommunikation, opinionsbildning och affärsutveckling. Sedan april 2015 arbetar Ellen halvtid som inhyrd kommunikationschef hos Återvinningsindustrierna. Tidigare var Ellen PR-konsult på PR-byrån Westander där hon arbetade med publicitetsskapande, medieträning och opinionsbildning. Hon har även arbetat som politiskt sakkunnig för Kristdemokratiska kvinnoförbundet och som projekthandläggare för SIDA-finansierat demokratibistånd till Afrika. Ellen har en magisterexamen i statsvetenskap och en kandidatexamen i etik från Lunds universitet.

Tel: 0704-606 035
E-post: ellen.einebrant@2050.se