Linnéa Haeggström

Samordningsansvarig för Hagainitiativet, som projektleds av 2050.
Linnéa kommer närmast från en tjänst som Business Controller på Telenor Sverige där hon arbetade med att driva forecast, uppföljning och analysarbete samt har erfarenhet inom projektledning. Under 2014 var Linnéa aktiv i nätverket Cradle Net. Linnéa har en ekonomi kandidatexamen och har läst fristående kurser inom miljöekonomi och hållbar samhällsutveckling.

Tel: 0704-929178
E-post: linnea.haeggstrom@hagainitiativet.se