Mikael Karlsson

Senior partner med över 25 års erfarenhet av miljöarbete. Mikael är Fil Dr i miljö- och energisystem och agronom. Han forskar på KTH om strategier för hållbar utveckling i politik och näringsliv, i frågor om klimat, kemikalier och havsmiljö. Han leder sedan 2005 European Environmental Bureau, EU:s största miljöorganisation, och var ordförande i Naturskyddsföreningen 2002-2014. Mikael har uppdrag på ledningsnivå i Skogsstyrelsen, Kärnavfallsrådet och Kemikalieinspektionen och är frekvent anlitad expert av regeringen och EU-kommissionen. Han har tidigare arbetat med undervisning i Östafrika och Baltikum. På 2050 arbetar Mikael med strategisk rådgivning, miljö- och omvärldsanalys samt kommunikation och påverkan, rörande klimat och energi, jordbruk och livsmedel, cirkulär ekonomi och avfall, samt kemikalier, hav. Han är en ofta anlitad föredragshållare och moderator.

E-post: mikael.karlsson@2050.se