Mikael Karlsson

Senior partner med över 20 års erfarenhet från miljöorganisationer och miljöforskning. Han var ordförande i Naturskyddsföreningen mellan 2002 och 2014 och leder idag European Environmental Bureau, EU:s största miljöorganisation. Mikael forskar på KTH om strategier för hållbar utveckling inom politik och näringsliv, med koppling till frågor om klimat, kemikalier, och havsmiljö. Han är verksam i regeringens Miljömålsberedning och i en rad expertgrupper, bland annat i EU-kommissionens högnivågrupp om energiintensiv industri. På 2050 arbetar Mikael halvtid med bland annat strategisk rådgivning, miljöanalys, omvärldsanalys samt kommunikation och påverkan.

E-post: mikael.karlsson@2050.se