Nina Ekelund

Styrelseordförande och partner. Nina Ekelund är generalsekreterare för Hagainitiativet och har över 20 års erfarenhet av att driva miljö- och klimatfrågor, bl.a. på Naturvårdsverket, Statsrådsberedningen, Miljöförvaltningen i Stockholms stad, partistyrelseledamot hos Kristdemokraterna samt Stockholm Resilience Centre. Nina har ett brett kontaktnät inom näringsliv, politik, miljöorganisationer och forskning. Under 2015-2016 satt hon med som sakkunnig i Miljömålsberedningen som hade ansvar att ta fram nya klimatmål för Sverige.

Tel: 0735-022 464
E-post: nina.ekelund@2050.se
Skype: Nina.ekelund1

Göran Erselius

Senior partner, expert och ansvarig för klimat- och vattenberäkningar. Göran är utbildad civilingenjör inom kraft- och värmeproduktion, med 18 års konsulterfarenhet inom energi- och klimatfrågor, och med specialkompetens inom beräkning och redovisning av växthusgaser. Göran har medverkat i utvecklingen av Greenhouse Gas Protocol, produktspecifika regler för EPD och ISO-standarder och agerar expertstöd och genomför beräkningar och fördjupande studier för strategiska beslut. Tidigare och nuvarande uppdragsgivare återfinns i de flesta branscher, t ex energi, fastighet, transport, livsmedel, ICT och media.

Tel: 0733-631 321
E-post: goran.erselius@2050.se
Skype: goranerselius

Markus Ekelund

VD och partner. Med över 15 års erfarenhet från affärsutveckling i näringslivet, senaste åren med utgångspunkt i hållbara affärs-modeller. Under 2014 tog Markus fram flera rapporter med inriktning på hur företag kan bli mer lönsamma genom att integrera hållbarhet i sina affärsbeslut. Under 2011 till 2013 drev han management-konsultbolaget Frontit till DI Gasellbolag tre år i rad. Markus har också tio års erfarenhet av ledande roller inom IT-branschen, såsom global infrastructure manager på H&M.

Tel: 0705-770 097
E-post: markus.ekelund@2050.se
Skype: markus_ekelund

Mikael Karlsson

Senior partner med över 20 års erfarenhet från miljöorganisationer och miljöforskning. Han var ordförande i Naturskyddsföreningen mellan 2002 och 2014 och leder idag European Environmental Bureau, EU:s största miljöorganisation. Mikael forskar på KTH om strategier för hållbar utveckling inom politik och näringsliv, med koppling till frågor om klimat, kemikalier, och havsmiljö. Han är verksam i regeringens Miljömålsberedning och i en rad expertgrupper, bland annat i EU-kommissionens högnivågrupp om energiintensiv industri. På 2050 arbetar Mikael halvtid med bland annat strategisk rådgivning, miljöanalys, omvärldsanalys samt kommunikation och påverkan.

E-post: mikael.karlsson@2050.se

Sara Anderson

Partner och expert inom drivmedel och transporter. Sara är utbildad civilingenjör med inriktning mot kemi- och miljöskyddsteknik, med mer än tio års erfarenhet inom området drivmedel och energi, dels som konsult och dels som anställd på Storstockholms Lokaltrafik. Sara har kompetens inom områden som hållbarhet, energi samt beräkning och redovisning av miljöpåverkan. Har ett brett kontaktnät i så väl Sverige som utomlands bland myndigheter, branschorganisationer, kommuner och leverantörer inom transportsektorn.

Tel: 0736-877 601
E-post: sara.anderson@2050.se
Skype: sara.anderson35

Malin Forsgren

Senior Advisor samt ansvarig för nätverket Cleantech Östergötland, ett klusterinitiativ för miljöteknikföretag i östra Sverige. Malin har över 20 års erfarenhet från telekombranschen och non-profit världen. Malin har tidigare arbetat med försäljning, marknadsföring, produktledning och affärsutveckling inom Ericsson under tolv år, delvis med Argentina och Mexiko som bas. Som generalsekreterare byggde Malin upp Operation Smile i Sverige, en medicinsk hjälporganisation som hjälper barn som föds med läpp-, käk- och gomspalt. Med Malin är 2050 etablerade i Linköping där Malin ägnar en stor del av tiden åt att driva och utveckla Cleantech Östergötland.

Tel: 070-345 14 86
E-post: malin.forsgren@2050.se
Skype: malin.forsgren

Ellen Einebrant

Konsult med mångårig erfarenhet av kommunikationsfrågor, opinionsbildning och affärsutveckling. Sedan april 2015 arbetar Ellen halvtid som inhyrd kommunikationschef hos Återvinningsindustrierna. Närmast kommer Ellen från en tjänst som PR-konsult på PR-byrån Westander där hon har arbetat med publicitetsskapande, medieträning och opinionsbildning. Tidigare har hon arbetat som politiskt sakkunnig för Kristdemokratiska kvinnoförbundet och som projekthandläggare för SIDA-finansierat demokratibistånd till Afrika. Ellen har en magisterexamen i statsvetenskap och en kandidatexamen i etik från Lunds universitet.

Tel: 0704-606 035
E-post: ellen.einebrant@2050.se

Linnéa Haeggström

Samordningsansvarig för Hagainitiativet, som projektleds av 2050.
Linnéa kommer närmast från en tjänst som Business Controller på Telenor Sverige där hon arbetat med att driva forecast, uppföljning och analysarbete samt har erfarenhet inom projektledning. Under 2014 var Linnéa aktiv i nätverket Cradle Net. Linnéa har en ekonomi kandidatexamen och har läst fristående kurser inom miljöekonomi och hållbar samhällsutveckling.

Tel: 0704-929178
E-post: linnea.haeggstrom@hagainitiativet.se

Henrik Sundberg

Konsult med bakgrund inom inköp, leverantörskedjor och implementering av affärssystem. Henrik kommer närmast från Accenture i Stockholm, där han har varit konsult med fokus på inköp, projektstyrning och affärssystem. Tidigare har han arbetat som Supply Chain Controller på T2-Tea i Melbourne och som inköpare hos elbilstillverkaren Think i Oslo. Henrik har en civilingenjörsutbildning från Lunds tekniska högskola med inriktning mot miljösystemanalys. På 2050 arbetar Henrik med analys, beräkning och affärsutveckling.

Tel: 070-789 68 11
E-post: henrik.sundberg@2050.se
Skype: sundberg.henrik

Peter Henriksson

Senior konsult och projektledare för Östgötautmaningen. Peter har drygt 15 års linjeerfarenhet från producerande företag samt sju års erfarenhet i olika konsultbolag, där han arbetat med utvecklingsarbete, kommunikation, varumärkesutveckling, affärsplanering, säljstyrning, genomförandeeffektivitet och employer branding, i ett flertal ledande befattningar, som vd, marknadsdirektör, försäljningschef samt strategisk projektledare.

Tel: 0703 232828
E-post: peter.henriksson@2050.se

Nils Westling

Konsult och miljöekonom med bakgrund som utredare och journalist. Nils har nyligen avslutat masterprogrammet i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och har särskilt intresserat sig för värdet av ekosystemtjänster och gröna välfärdsmått. I sitt ideella engagemang för Naturskyddsföreningen har Nils varit involverad i ett projekt om hur finansiella produkter kan göras mer hållbara. Nils har även praktiserat på FN:s klimatsekretariat UNFCCC i Bonn, Tyskland, och den gröna tankesmedjan Carbon Talks i Vancouver, Kanada, samt arbetat som ekonomireporter på Nyhetsbyrån Siren i Stockholm.

Tel: 0733 428429
E-post: nils.westling@2050.se
Skype: nils_westling

Erik Wennergren

Pressansvarig för Hagainitiativet. Erik är konsult med bakgrund i finansbranschen och lång erfarenhet av kommunikationsfrågor. Han kommer närmast från Swedbank där han arbetade med koncernkommunikation. Tidigare har han varit ansvarig för Swedbanks hållbarhetskommunikation och innan dess presschef på Banco Fonder. Erik har en magisterexamen i ekonomi från Marknadsakademien vid Stockholms Universitet. Utöver det har han läst till en kandidatexamen i psykologi.

Tel: 0730 290 500

Linus Linde

Konsult med erfarenhet från energibranschen. Linus har nyligen avslutat sin utbildning till civilingenjör inom Energi och miljö vid Kungliga Tekniska högskolan. Inom ramen för utbildningen har Linus även studerat energi vid Queensland University of Technology, Australien, samt Gubkin Russian State University, Ryssland. Linus skrev sitt examensarbete med fokus på bioenergi tillsammans med CCS (Carbon Capture and Storage) för Fortum Värme.

Tel: 073 562 97 88
E-post: linus.linde@2050.se

Lina K Wiles

Senior konsult och mångårigt hållbarhetsproffs med doktorsgrad i ekologi. Tidigare var Lina miljöchef på Tetra Pak där hon byggde affärsvärde och konkurrenskraft av strategiskt miljöarbete och hållbarhetskommunikation. Hon har även jobbat som miljökonsult och som expertkonsult för Internationella Kemikaliesekretariatet i arbetet med att ta fram SiN-listan. Lina är en erfaren föredragshållare, på både svenska och engelska. Hon har specialiserat sig på FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Diplomerad avseende hållbarhetsrapportering enligt GRI Standards. Lina håller i 2050:s Malmöetablering.

Tel: 0707 707342
E-post: lina.wiles@2050.se

Jannike Hising

Konsult och miljöekonom med erfarenhet från finansbranschen. Jannike har arbetat som analytiker för ansvarsfulla investeringar och som ESG-analytiker på Sustainalytics i Amsterdam. Hon har en kandidatexamen i nationalekonomi från Uppsala Universitet och en masterexamen i miljöekonomi och företagsledning från Sveriges lantbruksuniversitet. Jannikes examensarbete fokuserade på att bedöma företags miljöprestanda utifrån monetära kostnader av CO2-utsläpp samt analyserade asymmetrisk information inom finansmarknaden. Hon har även engagerat sig ideellt inom AIESEC i projektet Energy Crossroads samt som lärare i Kampala, Uganda.

Tel: 073 618 55 13
E-post: jannike.hising@2050.se