Så hjälper Science Based Targets företag

Så hjälper Science Based Targets företag

Så hjälper Science Based Targets företag   Science Based Targets Initiative (SBTi) är ett initiativ som ger stöd till företag att sätta klimatmål som är i linje med vetenskapliga modeller som är framtagna i IPCC AR5 och av IEA. Initiativet är ett samarbete mellan...
När riskerna blir möjligheter

När riskerna blir möjligheter

Vad är TCFD? I juni 2017 presenterade det internationella organet Financial Stability Board rekommendationer för klimatrelaterade finansiella upplysningar – Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). Sedan dess har över 500 internationella och svenska...