Så hjälper Science Based Targets företag

Så hjälper Science Based Targets företag

Så hjälper Science Based Targets företag   Science Based Targets Initiative (SBTi) är ett initiativ som ger stöd till företag att sätta klimatmål som är i linje med vetenskapliga modeller som är framtagna i IPCC AR5 och av IEA. Initiativet är ett samarbete mellan...
När riskerna blir möjligheter

När riskerna blir möjligheter

Vad är TCFD? I juni 2017 presenterade det internationella organet Financial Stability Board rekommendationer för klimatrelaterade finansiella upplysningar – Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). Sedan dess har över 500 internationella och svenska...
Klimatpolitiken är en vinst – inte en kostnad

Klimatpolitiken är en vinst – inte en kostnad

Hur allvarligt är klimatläget nu? - Det mesta som IPCC sa 1995 visade sig stämma, det är till och med något värre. Det har varit allvarligt länge, särskilt eftersom utsläppen fort­sätter att vara alldeles för stora. Å andra sidan är medve­ten­heten större än någonsin...